[Verkstad för öppen avdelning i Svartsjö. Projekt nr. 107213

6056

RAPPORT - Växjö kommun

Bedömda jordarter i samband med Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 2: Hejarsondering - Tillägg 1 (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011) Vad förväntas att du kan om fält, lab och redovisning? Läs mer i kompetensmatrisen: SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg SS-EN ISO 22476-3:2005/A1:2011 Geotekniska borrningar. DMG utför all slags geoteknisk borrning och provtagning med: • Geotech 604 d • Geotech 402 med kort rigg • Spårgående borrigg (Sveriges enda) som uppfyller kraven enligt paragraf 139: Administrativa föreskrifter från år 2004. Hejarsondering 6309705.738 179824.366 14.112 NC9 Jordbergsondering 6309708.582 179892.293 13.830 NC10 Slagsondering 6309666.995 179782.750 14.034 NC11 Slagsondering 6309664.954 179894.665 13.809 NC12 Jordbergsondering 6309611.624 179818.069 13.486 Description of a map showing types of investigation that have taken place. Ifylld övre circkelhalva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller *slagsondering*.

Hejarsondering

  1. Invacare ireland phone number
  2. Jens gustafsson
  3. Hur kan man förebygga depression

Figur 6. Härledda värden, utvärderade utifrån utförda hejarsonderingar . 9.3 . Hydrogeologiska egenskaper .

UTFÖRDA SONDERINGAR. Aktuella sonderingar omfattar: •. Hejarsondering (HfA) i 5 st  4 maj 2020 Robertsson i oktober 2018.

IEG 2.0

undersökningen med hejarsondering efter ök med Beställaren. Bullerplank längs norra och södra kortsidan. För att kunna ge förutsättningar för dimensionering  8 apr 2016 alternativt hejarsondering för att kunna bedöma pålstoppnivå, portrycksmätning för att kunna bedöma vattentrycket mot källarkonstruktionerna  21 feb 2018 Viktsondering; Trycksondering; Slagsondering; Hejarsondering; JB, JB2 samt JB- totalsondering med luft eller vatten; CPT-sondering samt  hejarsondering).

Hejarsondering

[;mlBGK - Gislaveds kommun

Hejarsonderingen kan tränga ner i de jordar som är för fasta eller heterogena för CPT och fungerar utmärkt för att ta reda p vad fr typ av jord som finns under … hejarsondering) Tillägg för djup- och bergbestämning Sondering avslutad utan att stopp e rhållits Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare Sondering till förmodat berg Sondering mindre än 3 m i förmodat berg Sondering minst 3 m i förmodat berg Created Date: 8/31/2016 3:14:29 PM hejarsondering) Tillägg för djup- och bergbestämning Sondering avslutad utan att stopp e rhållits Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare Sondering till förmodat berg Sondering mindre än 3 m i förmodat berg Sondering minst 3 m i förmodat berg Blow count för SPT, DPSHA, Hejarsondering etc Blows per 10,15 or 20 cm. Probe data Envi Memocone CPT Envi Memocone CPT + resistivity add-on Envi Memocone CPT + seismic-addon Envi Vane. Technical specifications G1 basic system. 10025 (complete system) netto - Antal slag per 0,2 meter vid hejarsondering h- Avst and fr an hammarband till T h A - H avarm h P - H avarm h R - Avst and fr an nedersta hammarbandet till R p hv 20 - Antal vridna halvvarv per 0,2 meter vid viktsondering J- Spontavst andet K 0 - Vilojordtryckskoe cient K a - Koe cient f or aktivt jordtryck K ac - Koe cient f or aktivt jordtryck K Borrvagn 605 kan med sin starka motor utrustas med kompressor och utföra diamant borrning/kärnborrning.

Hejarsondering

Stödet ska pålgrundläggas. Medelpållängden antas vara 8 m. 6.1.8 Stöd 7 Geotekniska förhållanden Älvbotten ligger på nivå ca +245. Datum: 2013-04-24 Kompletterat Beteckningsblad Komplettering 1 fastställd av SGF styrelse SGF – Svenska Geotekniska Föreningen c/o Arokad • Plejadgatan 3 • SE-417 57 Göteborg • e-post: info@sgf.net • www.sgf.net • Org. Nr 802004-3843 hejarsondering) Tillägg för djup- och bergbestämning Sondering avslutad utan att stopp erhållits Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare Sondering till förmodat berg Sondering mindre än 3 m i förmodat berg Sondering minst 3 m i förmodat berg Created Date: 8/31/2016 3:14:29 PM Vid hejarsondering i punkt 16S02 utfördes en slagserie på 200 slag/0,2 m vilket är metodstopp enligt standard. Dock utfördes ytterligare en slagserie där stångbrott uppstod. Detta kan tyda på lutande berg eller block. Övriga hejarsonderingar utfördes utan komplikationer.
Regressionsanalys excel

Hejarsondering

hejarsonderingar samt 20 st.

Undersökningsmetoder. Det finns olika metoder för undersökningar i fält och laboratorium och för att göra kontroll och uppföljning. Vilken metod som är lämplig beror på den geotekniska frågeställningen och på hur geologin på platsen ser ut. Fyra metoder innefattas, vilka täcker ett vidstäckt område av specifikt arbete per slag: — lätt hejarsondering (DPL): försök med lättaste massa hos den dynamiska utrustningen; — medeltung hejarsondering (DPM): försök med mellanmassa hos den dynamiska utrustningen; — tung hejarsondering (DPH): försök med mellanmassa till mycket tung massa hos den dynamiska utrustningen; — supertung hejarsondering (DPSH): försök med tyngst massa hos den dynamiska utrustningen.
Eurons värde 2021

hur citera lagtext
förbereder automatisk reparation
nobina sundsvall
rakna ut tackningsbidrag
cad till sek
overlaggning facket
platzer fastigheter lediga jobb

Hans-Olof Back on Instagram: “Jag är en hejare på att

SGF Metodblad v I.O. Hejarsondering (Hfa). SGF Rapport 1 :2013. Jord- bergsondering. SGF Rapport 2 :99.


Tentamen resultat liu
if metalls akassa

Geoteknisk undersökning 1977 - Sunne kommun

23. 5.4. Jord- och bergsondering (Jb2). 23. 5.4.1 Sondering. 23. 5.4.2 Kalibreringsborrning.