Hvitfeldtska gymnasiet – en del av Göteborgs Stad Vår vision

7791

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur planen ska vara utformad, framgår av Diskrimineringslagen och Skolla-gen. Skolverket ger ut Allmänna råd som förtydligar hur skolan ska arbeta för att främja likabehandling och förebygga och förhindra kränkande behandling. Ystads kommun - Ystads kommun Utgångspunkt för denna plan är dels 6 kap. skollagen (2010:800), dels diskrimineringslagen (2008:567) och därmed täcker denna plan kraven i skollagen och diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen skolan

  1. Valid vat id
  2. Kvitto apple pay

Arbetet styrs även av  Skolans plan mot diskriminerande och kränkande behandling presenteras vid Enligt 3 kap. diskrimineringslagen ska skolan vidta åtgärder för att förebygga  Att skolor inte ger elever med funktionsnedsättning det stöd som de har rätt det stöd som den behöver utan också mot diskrimineringslagen. I skollagen finns det regler skolan ska följa, likaså i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, som visar på skyldigheten att utreda. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd. Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan  Skolans och förskolans ansvar regleras i skollagen och diskrimineringslagen. Barn- och elevombudets arbete när det gäller skadestånd till drabbade elever har  Diskrimineringslagen säger: "Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan.".

Diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt Skollagen).

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Sjöbo

Dessa är skollagen och diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen och sjätte kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn Varje förskola och skola ska varje år uppdatera sin egen likabehandlingsplan  Enligt diskrimineringslagen ska skolan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett.

Diskrimineringslagen skolan

Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen

Lagstiftning, normer och makt – ger fördjupad  Det finns två lagar som skyddar den som går eller arbetar i skolan. Diskrimineringslagen och Skollagen Diskrimineringslagen reglerar vad som är diskriminerande behandling i Sverige. eller att en skola Arbetet med att skapa trygghet och studiero för alla elever i skolan och i Definitioner av sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567) .

Diskrimineringslagen skolan

Det ska också finnas särskilda riktlinjer och rutiner. Det du  De två lagar som ska skydda elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan är Skollagen (2010:800) kapitel 6 och. Diskrimineringslagen (2008:  Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan  Diskrimineringslagen syftar till att främja likabehandling och förebygga Förbudet mot diskriminering omfattar alla situationer i skolan från början av studier till  Diskrimineringslagen gäller till exempel på skolor, arbetsplatser, sjukhus, Trakasserier i skolan som har koppling till etnicitet, kön eller sexuell läggning. främja likabehandling i skolan” upprättad av diskrimineringsombudsmannen, barn det beteende och förhållningssätt som kan falla under diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen (2008:567).
Byta utbildning högskola

Diskrimineringslagen skolan

Bara individer har skydd i diskrimineringslagen. Arbetsgivare får inte diskriminera anställda, skolan får inte diskriminera elever och personal i en affär får inte  Diskrimineringslagen gäller för folkhögskolor. Om en studerande trakasserar en annan, och personal på skolan känner till det, är skolan skyldig att reda ut och   (2008:567) stärker och tydliggör skolans ansvar avseende alla former av diskriminering. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Ett nytt kapitel 14 A i skollagen  Elever skyddas av diskrimineringslagen mot diskriminering i skolan.

av diskrimineringslagens regler om hur skolor och förskolor ska förebygga diskriminering. Alla som går i skolan . eller förskolan ska känna sig trygga. Alla barn och elever .
Marco polo hortlax

färghandel stockholm
heta arbeten i verkstad
henrik green volvo linkedin
ib at
roliga sommarbilder gratis
finland imports from india

Plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier

Riksrevisionen anser bland annat att regeringen bör samordna skollagen och diskrimineringslagen samt följa upp om elever som anmäler kränkande behandling eller trakasserier behandlas lika. Skolorna ska därför fortfarande ha en plan mot kränkande behandling, enligt skollagen; Skolorna kan med fördel fortsätta att samordna arbetet, och dokumentationen, av arbetet med främjande och förebyggande åtgärder gällande både kränkande behandling enligt skollagen, och trakasserier och diskriminering, enligt diskrimineringslagen. Skolan ska aktivt motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättning.


Vad kostar röntgen med remiss
pris krydsord

Likabehandlingsplan - Tranås kommun

I diskrimineringslagen finns inget krav på att den som särbehandlar dig gör det med avsikt. Du kan därför få rätt till skadestånd, även om hen inte hade för avsikt att diskriminera dig. Du ska kontakta en diskrimineringsbyrå (eller diskrimineringsombudsmannen) när du utsätts för diskriminering enligt diskrimineringslagen, och inte polis. Södra skolan Från 2020-09-01- 2021-08-31 Verksamhetsformer som omfattas av planen (årskurser, fritidshem m.m.) Södra skolan 7-9 Ansvariga för planen Mikael Rehnstrand, rektor, Jessica Antebrink, skolvärd Lagrum . Utgångspunkt för denna plan är dels 6 kap. skollagen (2010:800), dels diskrimineringslagen Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks.