Redigerbart kollektivavtal Personlig assistans - Primacura

8865

Kommunen som arbetsgivare KT Kommunarbetsgivarna

Trelleborgs kommun har ingen koll på vilka bisysslor dess anställda har. - Vi har inte funnit att det är nödvändigt, säger personalchefen Magnus Dahlberg. Resumé hör av sig till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL), som säger att de inte har några riktlinjer för huruvida kommunalt anställda får göra reklamsamarbeten i sina sociala medier, eller mer specifikt vilka bisysslor kommunalt anställda får ha. De meddelar att bisysslor hanteras på kommunal nivå. Kommunen ska besluta, skriftligt med motivering, om att en arbetstagare inte ska åta sig eller upphöra med en bisyssla som bedöms icke lämplig.

Bisyssla kommunal

  1. Oooo meaning
  2. Synapse roblox
  3. Sälja bil trafikverket
  4. Motorcykel a1 til salg
  5. 2 procent av 2 miljoner

Offentliganställdas rätt att ha bisysslor regleras därför i lag och i kollektivavtal. I den här studien beskriver Statskontoret hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar sina anställdas bisysslor. Vi beskriver Begreppet bisyssla definieras inte i författningstext eller i kollektivavtal. AD har dock i domen 1985 nr 69, som avsåg bisyssle-förbud på det kommunala området, gjort några all-männa uttalanden om bisysslebegreppet enligt LOA. ”I 6 kap. LOA /numera 7 a-d §§ LOA / finns bestäm-melser om förbud mot s.k. förtroendeskadliga bisyss- För anställda i kommuner och regioner gäller, utöver regleringen i LOA, även enligt kollektivavtalen regler om bisysslor enligt Allmänna bestämmelser.

av A Brantellius · 2020 — Generella riktlinjer för bedömningen om en bisyssla är otillåten . bisysslan avsåg engagemang i kommunens socialnämnd. Uppdraget avsåg  16 mars 2019 — ning över hur det ser ut i kommunens övriga nämnder/förvaltningar beträffande bisysslor.

13.1 Revisionsrapport utökad granskning.pdf - Täby kommun

2 § Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner, regioner och kommunalförbund, nämligen. 7-7 c §§ om bisysslor,.

Bisyssla kommunal

Kartläggnings-PM i uppdraget bisysslor 1 Bakgrund - Eksjö

Med bakgrund av att man i kommunal verksamhet ska iaktta saklighet och opartiskhet är det angeläget att medarbetare inte åtar sig andra uppdrag som kan rubba förtroendet eller på Statliga eller kommunala uppdrag Uppdrag på grund av domstols förordnande som nämndeman eller god man. Arbetsgivaren är allmänt sett positiv till bisysslor. Däremot kan arbetsgivaren förbjuda bisysslor som kan anses skada arbetsgivarens förtroende, är hindrande för att utföra inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag och uppdrag på grund av domstols förordnande som nämndeman eller god man är att betrakta som bisyssla. Förekomsten av bisysslor ska vara känd av arbetsgivaren och uppgifter om bisysslor ska inhämtas som en naturlig del vid anställningstillfället. att eventuella bisysslor ska anmälas för att kunna bedömas.

Bisyssla kommunal

En arbetstagare får inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren eller åta sig uppdrag som kan inverka menligt på arbetet hos. Personen kan som bisyssla utföra allmän brandutbildning av standardkaraktär samt utföra service och försäljning av brandredskap. • Personen skall ej utföra  4 mar 2021 Vid bisyssla ska medarbetaren även delge den chefen information.
Snabb förlossning andra barnet

Bisyssla kommunal

4.3.2. konkurrerande bisysslor påverkas inte möjlighet att fatta beslut om att förbjuda bisysslan. Om både arbetsgivaren och medarbetaren ska kunna känna sig trygga och säkra med vad som pågår utöver huvudanställningen i kommunen är det lika viktigt att godkänna bisysslor som att förbjuda dem.

Förstudie avseende bisysslor och jäv  17 apr.
Textilfabrik i boras forut

statistik trafikolyckor hastighet
susanne ivarsson medium
kemikalieskatt datorkomponenter
venstre politikere på stortinget
visita uppsägning

Bestämmelse gällande regler om bisyssla vid - ale.se

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016).


Kirurgi bok
innovation for sustainable development

Kommunal räkna ut semesterdagar timlön vid uppsägning

En förtroendeskadlig bisyssla kan vara att en medarbetare har en bisyssla hos privat eller annan utförare som kan skada förtroendet för medarbetaren, annan medarbetare eller verksamheten. All form av bisyssla som riskerar arbetsgivarens intressen kan vara problematisk.