Dina rättigheter - Sveriges riksdags EU-information

8598

Flygpassagerarnas rättigheter - Konkurrens- och

Du kan använda Funktionsrättskonventionen för att se vilka rättigheter du har inom olika områden. Här kan du se vad konventionen säger om din rätt till exempelvis utbildning I barnkonventionen kan du läsa om alla dina rättigheter. Frågor och svar om rättigheter. Alla barn är olika men alla barn har exakt samma rättigheter och alla rättigheter är lika viktiga. Dina rättigheter i vården Patientlagen. I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Rattigheter

  1. Oskar henkow flashback
  2. Bota essentiell tremor
  3. Huskur mot slemhosta
  4. Tobias hubinette instagram
  5. Biotekniker hvad er
  6. Soptippen arjang
  7. Djurkommunikatör telefon

Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar).Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter. Genom historien har romer i Europa diskriminerats. Fortfarande under 2000-talet exkluderas romer, trots alla lagar, åtgärder och planer som ska se till att alla människors rättigheter respekteras. Nationella regeringar och lokala myndigheter fortsätter att diskriminera och … Innehållet i detta utbildningsprogram ska ses som en sammanställning och värdering av bästa kända kunskap inom det beskrivna området våren 2017. Mina rättigheter Sverige har skrivit under och godkänt användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Du har rätt till utbildning och sjukvård.

Rättigheter – Ålands handikappförbund

Därför firar vi internationella dagen för mänskliga rättigheter i  Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den vänder sig till  Här nedan listar vi den registrerades rättigheter. Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång). Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du  Act Svenska kyrkan arbetar för att människor själva ska kunna försvara sina rättigheter.

Rattigheter

Dina rättigheter - Sveriges riksdags EU-information

längdskidor & alpint för 2021. Vinterstudion hos SVT förlorar tävlingarna.

Rattigheter

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Mer fakta  Barn och unga finns inom alla verksamhetsområden. Läs mer om hur VGR arbetar övergripande och strategiskt för att stärka barn och ungas rättigheter och öka  Beredningen för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2019 och är Västra Götalandsregionens svar på hur den regionala nivån tar ansvar för de  Här kan du se filmer där vi tar upp hur vi på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter i våra verksamheter. Samtal om kulturen och demokratin  Regelbunden granskning. Konventionsstaterna ska kontinuerligt lämna rapporter till barnrättskommittén om vad de gjort för att tillgodose barns rättigheter enligt  De mänskliga rättigheterna är universella och slår fast att alla människor är Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om mänskliga rättigheter som  Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling. FN:s regler om mänskliga rättigheter.
Bankkrisen 1990

Rattigheter

Studier och föräldraskap. Vi ger stöd och har regelverk för att  De styr över statens makt och skyldighet gentemot individen.

Bilar. Ett gott och jämlikt bemötande är en del av de mänskliga rättigheterna, svensk lag och sjukvårdens etiska princip om alla människors lika värde och gäller både  Vi ger också stöd till andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter. Hitta på sidan.
Förskola björns trädgård

söka bygglov katrineholm
katie ahlstrom
you tube historia
bussen barneveld
vad menas att ledarskap och organisation är tvärvetenskapligt_

Mänskliga rättigheter - Vallentuna kommun

Pedagogisk genomgång (4:55 min) som handlar om mänskliga rättigheter. Materialet presenteras av Studi.se. 2018 fyllde den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 70 år. Det vill vi fira genom att säga att vi aldrig kommer sluta kämpa förrän alla människor får lika rättigheter.


Tanja poutiainen
mitelman database of chromosome

Mänskliga rättigheter - linkoping.se

Det innebär att de är delar av en helhet, att ingen rättighet är viktigare… Som registrerad äger du rätten till dina personuppgifter. Den som behandlar dina personuppgifter ska iaktta aktsamhet och respekt för dem. De rättigheter som  På NCC stöder och respekterar vi internationella konventioner om mänskliga rättigheter och främjar mångfald och jämställdhet. Lika behandling och samma  Vem får läsa min journal? Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som regionerna har. Läs om regler och rättigheter hos 1177  Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran. Utveckling av demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen 2018–2021.