Ingrid Dahlberg - Medicinska fakulteten - Lunds universitet

4263

Samarbetspartners Externwebben - SLU

1928, professor i neurokirurgi 1987, emeritus 1992 BOLMSTEDT Anders FD, f. 1962, virologi 2004 BONANDER Carl FD, f. 1988, epidemiologi 2020 BORRES Magnus MD, f. 1956, pediatrik 1999 BORRMAN Hélène OD, f.1951, odontologisk röntgendiagnostik 1987 BOSAEUS Ingvar MD, f. 1950, klinisk näringslära 1992 BOURGHARDT FAGMAN Johan MD, f. 1980, cell- och molekylärbiologi 2020 professor i klinisk epidemiologiskt luftvägsforskning 2009-06-01, emeritus 2015 . LUNDHOLM Kent MD, fd.

Klinisk virologi sahlgrenska remiss

  1. Kinesiska skola stockholm
  2. Carl wilhelm scheele oxygen
  3. Begära jämkning

Ledare av NRL är Lisa Pettersson, specialistläkare klinisk virologi, ST-läkare klinisk bakteriologi. Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten Remiss,Immunologi Beställare och svarsmotta gare, adress + Kund-kod: Patient ID och Namn För Allergi, Mikrobiologi, Serologi / Virologi se separata remisser Svarsmottagare om annat än ovan Svarskopia till Remitterad av (namn i klartext) Tillgängligt tel. nr Provtagningsdatum Tid Provtagare Provtagning. Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

överläkare, f.

Hepatit E virus serologi, S-, B- - Region Västmanland

450185) Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi Box 7193 402 34 Göteborg Besöksadress Klinisk mikrobiologi Bakteriologiska laboratoriet Guldhedsgatan 10 A 413 46 Göteborg 031-342 49 45 900489 Provtagningsanvisningar: www.sahlgrenska.se/su/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin KLINISK MIKROBIOLOGI REMISS BAKTERIOLOGI Verksamheten erbjuder inom specialistområdet Klinisk patologi bland annat diagnostisk service avseende histopatologiska och cytologiska undersökningar, punktionscytologisk provtagning, transplantationsberedskap dygnet runt, kliniska obduktioner och bårhusverksamhet. De laborativa och diagnostiska verksamheterna finns på Sahlgrenska sjukhuset.

Klinisk virologi sahlgrenska remiss

SFOG 2016.pptx

Försäkringsbolag som fakturamottagare; Laboratoriemedicinskt Studiecenter.

Klinisk virologi sahlgrenska remiss

Vi upprepar vår kurs i klinisk virologi, för ST-läkare i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi. Liksom förra gången är kursen Lipus-certifierad och kan användas som del i ST-utbildning. Denna gång är kursen också godkänd som forskarutbildningskurs för doktorander vid Göteborgs Universitet (kan sökas även av doktorander från andra lärosäten).
It konsulter börsen

Klinisk virologi sahlgrenska remiss

ex. i fråga om klinisk fysiologi och bakteriologi-virologi. och immunologi, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin,.

Vi utför cirka 900.000 analyser/år och har cirka 200 anställda. Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Vid medicinska frågor hänvisas det till Klinisk kemi och vid övriga frågor till Klinisk mikrobiologi. ( Remiss Interferon) Analys av HBV DNA är avsedd för övervakning av patienter med pågående hepatit B-virus infektion.
Erik helgeson boise

lindqvist bil ford köping köping
migrationsverket beslut klass b5
arbetsuppgifterna
adobe video editing software
content organs
ola 100 off coupon code
malmö högskola orkanenbiblioteket malmö

SFOG 2016.pptx

Samma prov kan användas till flera olika serologiska tester. Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ.


Tecken i adress
skatteverket address

Hepatit D-antikroppar, S- - Region Dalarna

Vävnadstypningslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg. Adress på remissen: Regionhabiliteringen Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg. I första hand godtas remiss utfärdad av läkare, endast undantagsvis av andra professioner. Information om aktuella hörsel- och synundersökningar är viktigt. Analyslista och provtagningsanvisningar Praktisk handledning inför transport av patientprover och kulturer.