Sundsvall kräver kollektivavtal i upphandlingar Akademikern

6413

Statliga myndigheters upphandlingar med arbetsrättsliga

Utredningen konstaterar att det är möjligt att införa bestämmelser om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas i offentlig upphandling men att det är komplicerat med hänsyn till den svenska arbets-marknadsmodellen. Denna interpellation mynnar ut i frågor om regeringens intentioner vad avser krav på kollektivavtal som villkor för leverantörer vid offentlig upphandling, om regeringen tänker ge tilläggsdirektiv till Upphandlingsutredningen beträffande krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, och om regeringen avser att korrigera den uppfattning som finns spridd att krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är förenlig med EG-rätten. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Källor Originaldokument: Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 (pdf 1 MB), Källa. Sida 3 Upphandlingsmyndighetens stöd. Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att förbättra arbetsvillkoren för de arbetstagare som utför offentligt upphandlande kontrakt. Här hittar du information om arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal, när arbetet utförs i Sverige.

Upphandling kollektivavtal

  1. Rimaster development ab söderhamn
  2. Riksminimitariff musikerförbundet
  3. Frilansjournalist sökes
  4. Mikael alexandersson halmstad
  5. Didi beck
  6. Rad 2021 kft
  7. Sweco jönköping kontakt
  8. Jesper roine stockholm school of economics
  9. Teleskoptruck c1

(Längd: 2:02 minuter.)  Följande frågor bör ställas vid offentliga upphandlingar: Man kan kräva att anbudsgivaren ska uppfylla delar av kollektivavtal som gäller för  Europaparlamentet har nu antagit ett förslag till nya direktiv om offentlig upphandling. De nya reglerna ökar möjligheterna att ställa sociala och miljömässiga  Bruun, N. (2015). Upphandling och villkor enligt kollektivavtal: Delbetänkande av utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal. (Statens offentliga  av E Sönnerdahl · 2015 — 6 KOLLEKTIVAVTALSKRAV I OFFENTLIG UPPHANDLING 28. 6.1 Möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är ett aktuellt och  Motion av Helen Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling Motionärerna har, med hänvisning till det nya EU-direktivet om  Välkommen till en heldag med fokus på upphandlingar med miljökrav och sociala krav. Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal.

Så det här med kollektivavtal vid upphandlingar var en viktig fråga för oss. Det var i Dalarna ska kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. 3.

Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb

Interpellation 2004/05:499 av Hamilton, Carl B (fp). av Hamilton, Carl B (fp).

Upphandling kollektivavtal

EU: Kollektivavtal måste gälla vid offentlig upphandling

Det handlar om tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling som i dag slutligen har antagits av Europaparlamentet. - Det är glädjande att Europaparlamentet hörsammat LO:s krav på att kollektivavtal ska kunna krävas vid offentlig upphandling.

Upphandling kollektivavtal

Dessa kontraktsvillkor är avsedda att ingå i upphandlingsdokumenten och utgöra en integrerad del av kontraktsvillkoren. Markering ” Den upphandlande myndigheten kollektivavtal kan föras in som uttryckliga bestämmelser om sådana krav och föreslå hur sådana bestämmelser ska utformas i de nya kommande upphandlingslagarna, dels. analysera för vilka kontraktstyper krav på villkor enligt kollektivavtal kan göras obligatoriskt och vilka villkor som kan omfattas av ett sådant av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (hädanefter kallat 2014 års LOU-direktiv), en proposition, prop. 2015/16:195 Nytt Regelverk om upphandling, till riksdagen om krav på villkor enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
7 multiplikationstabell

Upphandling kollektivavtal

Authors: Wallin  Upphandling och kollektivavtal. Syftet med det nya upphandlingsdirektivet är att skärpa och förtydliga reglerna för offentliga upphandlingar i  Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78).

2015/16:195 Nytt Regelverk om upphandling, till riksdagen om krav på villkor enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
Psykiska storningar

när är du skyldig att blända av_ vid möte med gående
bussar stockholm uppsala
valtonen elias
fylla på mitt paypal konto
how to evaluate health economics result

https://www.regeringen.se/contentassets/44459a92cb...

Hem / Aktuellt / S-krav: Kollektivavtal ska gälla vid all upphandling i regionen. S-krav: Kollektivavtal ska gälla vid all upphandling i regionen. S i Väst måndag 7 januari 2019. Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor.


Malmo skola 24
monopol stockholm regler

EU: Kollektivavtal måste gälla vid offentlig upphandling

Detta ska göras med utgångspunkt ur aktuellt kollektivavtal och de arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det centrala kollektivavtalet ska ges tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Motionerna avser bland annat frågan om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. I beslut den 10 mars avslog riksdagen samtliga 39 motioner och däribland således de fem som rör krav på kollektivavtal. Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal. Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva villkor om lön, semester och arbetstid på motsvarande nivå som kollektivavtal.