Kompensatoriskt perspektiv - enforskollararstudent.blogg.se

3494

ReflektioneR kRing specialpedagogik - Vetenskapsrådet

Problemet placeras hos individen och här anses det … 2018-5-4 · centrala. Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv Nilholm (2005) beskriver tre perspektiv på specialpedagogik. Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till. Kompensatoriska perspektivet.

Kritiskt perspektiv på specialpedagogik

  1. Vilken totalvikt får en lätt lastbil högst ha_
  2. Indiska delstater
  3. Inomprefix
  4. Fissurforsegling pris
  5. Lipaser
  6. Elektriker medellon
  7. Dålig självkänsla bok
  8. Magento connect manager magento 2
  9. Djurkommunikatör telefon

2.2.5 Pedagogiska perspektiv 11 2.2.6 Specialpedagogik utifrån Nilholms olika perspektiv 12 2.2.7 Politiska perspektiv 13 2.2.8 Alla elevers perspektiv – En skola för alla 14 3. Studiens teoretiska utgångspunkt 15 3.1 Fenomenografi 15 3.2 Användning av teori och perspektiv i studien 16 4.1 Metodval 17 4.2 Urval 18 4.3 Studiens Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen. Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning.

Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter. Specialpedagogiskt perspektiv på SFI .

Specialpedagogik Calle läser pedagogik

Så för att sammanfatta detta jag skrivit ovan så kan jag skriva: det kompensatoriska perspektivet ser problemet hos individen, det kritiska perspektivet ser miljön som problemet och dilemma perspektivet är kritisk till de andra två grundläggande perspektiven. 2021-4-1 · Dilemma perspektivet lanserades därför att man inte kan beskriva det som sker i skolan utifrån ett kompensatoriskt perspektiv eller ett relationellt perspektiv utan många gånger hamnar man i svårlösta dilemman när man ska införa en inkluderande skola för alla. Källor Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger.

Kritiskt perspektiv på specialpedagogik

Kursplan, Specialpedagogik - Lärande och utveckling i

Dilemma perspektivet: Detta perspektiv ställer sig kritisk till de två föregående perspektiven. De flesta som intresserat sig för att kartlägga olika perspektiv på specialpedagogik brukar urskilja dessa två. Det bör poängteras att det egentligen finns flera varianter av ett kritiskt perspektiv.

Kritiskt perspektiv på specialpedagogik

I det alternativa perspektivet har fokus flyttats från att det är individen som är bärare av problemet till att se till de sociala aspekterna. Istället ses svårigheter som något som uppstår i mötet med skolmiljön och sociala processer. I studien har jag använt mig av perspektiv på specialpedagogik av Nilholm (2003), Haug (1998) och Persson (2007) när jag har analyserat mina resultat. Nilholm pratar om det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2003).
Vad gör en forskningssjuksköterska

Kritiskt perspektiv på specialpedagogik

Charlotta Pettersson. Vad kan ett norm- och maktkritiskt perspektiv innebära. beskriva och förklara olika perspektiv på specialpedagogik utifrån historiska, redogöra för, kritiskt granska och problematisera olika vetenskapliga metoder  Böcker om specialpedagogik (från databasen DIVA) Specialpedagogisk forskning : En kritisk granskning i ett omvärldsperspektiv · Specialpedagogik och  Specialpedagogiska perspektiv, en teoretisk förankring utifrån Bourdieus var att få aktörer inom skolan att se kritiskt på diagnoser och fundera över deras roll.

Dialogen är existentiellt nödvändig… Och likaså kärleken till människan och världen, tilliten, hoppet, ödmjukheten och det kritiska tänkandet.” (Ågren, 1982, s 207) Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger.
Apical lung tumor

djurgårdsbron restaurang
ola 100 off coupon code
jennie lange älmhult
pub huset hotell
källsortering till kontor
liu söka artiklar

Specialpedagogiska perspektiv - Speciallärare - Kursplan

Kritiskt perspektiv – det  såväl i ett förebyggande som i ett åtgärdande perspektiv när skolsvårigheter har uppstått. Följande syntes av meta-analyser inom det specialpedagogiska området.


Föra över bilder från iphone till dator
ielts lund university

Med kritiskt perspektiv på digitalisering av utbildning

Detta perspektiv går även under benämningarna kritiska perspektivet och cirriclum perspektivet. I det alternativa perspektivet har fokus flyttats från att det är individen som är bärare av problemet till att se till de sociala aspekterna. Istället ses svårigheter som något som uppstår i mötet med skolmiljön och sociala processer. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Det görs med ett kritiskt granskande perspektiv och egna fallbeskrivningar.